حضور قهرمان و دوست عزیز جناب آقای علیرضا صادقی در فروشگاه حامدیان
به امید ثبت رکورد گینس 💪
سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما🌹